Luottamusmiehet

Luottamusmiestoiminta  

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies. Luottamusmies hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.  
 

Luottamusmies auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:  

Palkkaus 
Työaika 
Vuosiloma 
Sairausloma 
Perhevapaat 
Työsopimus 
Määräaikainen työsuhde 

Keskustele ensin esimiehesi kanssa. Jos asia jää epäselväksi, ota yhteys luottamusmieheen. Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä Tehyn edunvalvontaan. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys aluetoimistoosi, Tehyn edunvalvontapäivystykseen tai laita sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta@tehy.fi 

 

 

 

Päätoiminen pääluottamusmies
Reetta Tanila-Järvinen p.0447334594
 reetta.m.tanila-jarvinen@varha.fiAlueluottamusmies (Uusikaupunki)
Päivi Nikusaari
p.050 442 5186 
paivi.nikusaari@varha.fi

Alueluottamusmies (Uusikaupunki, sairaalapalvelut)
 heli-paivikki.lauren2@varha.fi

Varhan tehyläisten esihenkilöiden luottamusmies
Kaija Kankare 
kaija.kankare@varha.fi

Luottamusmiehet toivovat yhteydenottoja pääasiallisesti sähköpostitse