Luottamusmiehet

Luottamusmiestoiminta  

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa työpaikalla tehyläinen luottamusmies. Luottamusmies hoitaa tehyläisten paikallista edunvalvontaa. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työehtosopimuksen tulkinnoista ja muista erimielisyysasioista, paikallisten järjestelyerien jakamisesta sekä työsuhdetta koskevista riita-asioista. Luottamusmiehen tehtävänä on turvata työrauha työehtosopimuksen ollessa voimassa ja välittää tietoa työnantajan ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies palvelee vain oman ammattiliittonsa jäseniä.  

Luottamusmies auttaa erimerkiksi seuraavissa asioissa:  

Palkkaus 

Työaika 

Vuosiloma 

Sairausloma 

Perhevapaat 

Työsopimus 

Määräaikainen työsuhde 

Keskustele ensin esimiehesi kanssa. Jos asia jää epäselväksi, ota yhteys luottamusmieheen. Luottamusmies on tarvittaessa yhteydessä Tehyn edunvalvontaan. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteys aluetoimistoosi, Tehyn edunvalvontapäivystykseen tai laita sähköpostia osoitteeseen edunvalvonta@tehy.fi 

 

Pääluottamusmies 2021–2022 

Päivi Nikusaari 

Sairaanhoitaja  

Puh. 050 442 5186 

tehy221luottamusmiehet@uusikaupunki.fi